Το Ιατρείο της Physiomed

Στη Physiomed, με γνώμονα την ασφάλεια των ασθενών και των επισκεπτών μας λειτουργεί ένα ανεξάρτητο Τμήμα Ιατρείου, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα και επίβλεψη. Από την ίδρυση της Physiomed, το Τμήμα Ιατρείου αποτελεί τη βάση της φιλοσοφίας μας, καθώς η ασφάλεια των ασθενών μας είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές μας.

Το Τμήμα Ιατρείου της Physiomed έχει διπλό ρόλο: Πρώτον, υποστηρίζει τα άλλα τμήματα και επιβλέπει τα περιστατικά τους όταν είναι αναγκαίο. Δεύτερον, λειτουργεί αυτόνομα ως ιατρείο παρέχοντας πληθώρα υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η επιτυχία στο ιατρείο της Physiomed, βασίζεται στη συνεχή ανάπτυξη. Προσπαθούμε διαρκώς να προσφέρουμε ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες για το κοινό μας. Επιπλέον, δίνουμε προτεραιότητα στην τακτική αναβάθμιση του ιατρικού μας εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας ότι το ιατρείο μας παραμένει μια υπερσύγχρονη μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Το Τμήμα Ιατρείου της Physiomed περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες: