Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  Τίτλος Εργασίας
  Περιγραφή Θέσης
  Τοποθεσία – Ωράριο
  Απαραίτητα Προσόντα

  Γραμματειακή Υποστήριξη

  Αναζητούμε υπάλληλο γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη στο ιατρείο του Physiomed Κάτω Τούμπας ή Μηχανιώνας. Παρέχουμε άριστο και ομαδικό περιβάλλον εργασίας.

  Physiomed
  Κάτω Τούμπας

  Μερική ή Πλήρη Απασχόληση

  • Να έχει πτυχίο από ΤΕΙ ή ΑΕΙ σε συναφές με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης ή άλλο πτυχίο.
  • Αν υπάρχουν επιπλέον μετεκπαιδεύσεις ή μεταπτυχιακά και προυπηρεσία θα ληφθούν θετικά υποψη.
  • Θα εκτιμηθεί γνώση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
  • Ευγένεια, συνέπεια και επαγγελματισμός.
  • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
  • Πτυχίο αγγλικών.
  • Εξοικείωση με Η/Υ.
  • Θα προτιμηθούν κάτοικοι των γύρω περιοχών.